Privacyverklaring

Hoe wij met jouw gegevens omgaan. Volledig volgens de richtlijnen van Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrouw met privacy vlag illustratie

Watisonsbudget is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: E: privacy@watisonsbudget.nl
W: https://www.watisonsbudget.nl

Bram van Rijswijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Watisonsbudget.
Hij is te bereiken via bram@watisonsbudget.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom

Watisonsbudget verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voornaam
  • - Na je registratie zal er een persoon worden toegevoegd in je dashboard. We gebruiken je voornaam hiervoor.
 • - E-mailadres
  • - We gebruiken je e-mailadres om je een mail te sturen ter bevestiging van je registratie. Mocht je aangeven dat je updates wilt ontvangen, zullen we deze sturen naar dit e-mailadres.
 • - Locatiegegevens (Google Analytics)
  • - In Google Analytics kunnen wij je locatie zien, maar dit wordt beperkt tot de stad (of het dorp) waar je op dat moment bent. De locatie is een schatting en dus niet nauwkeurig. We gebruiken dit om te analyseren in welke provincies de tool gebruikt wordt.
 • - Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)
  • - In Google Analytics kunnen wij je internetbrowser en apparaat type zien om te analyseren hoeveel procent van de bezoekers per desktop of mobiel de website bezoekt.

Authenticatie via Facebook

Zodra je ervoor kiest om in te loggen of te registreren met Facebook, gebruiken wij de volgende gegevens:

 • - Voornaam
  • - Na je registratie zal er een persoon worden toegevoegd in je dashboard. We gebruiken je voornaam uit Facebook hiervoor.
 • - E-mailadres
  • - We gebruiken het e-mailadres van je Facebook account om je een mail te sturen ter bevestiging van je registratie. Mocht je aangeven dat je updates wilt ontvangen, zullen we deze sturen naar dit e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@watisonsbudget.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Watisonsbudget verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Watisonsbudget neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Watisonsbudget) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Watisonsbudget bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Watisonsbudget verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Watisonsbudget gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@watisonsbudget.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Watisonsbudget zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Watisonsbudget wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Watisonsbudget neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo versleutelen wij je budget en de kosten van je offertes. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@watisonsbudget.nl.

Spaarpot illustratie

Dé budgetplanner voor jullie nieuwe huis

Een huis kopen doe je met Watisonsbudget.

Watisonsbudget is een product van Bram van Rijswijk

Privacyverklaring Special thanks

Special thanks

clear

Watisonsbudget is mede mogelijk gemaakt door: